พิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2561

ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561

______________________________

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และลำดับรายงานตัวเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2561

 

 

เว็บไซด์แนะนำ