ตัวอย่างเครื่องแบบทหารบก (ชาย,หญิง) สำหรับผู้เข้าพิธีประดับยศ ร.ต.

ขอเชิญ ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. ในปี 2559 แสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2560 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560

_______________________________

ดาวโหลดแบบฟอร์มการแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2560

ตัวอย่างเครื่องแบบทหารบก (ชาย,หญิง) สำหรับผู้เข้าพิธีประดับยศ ร.ต.

 

เว็บไซด์แนะนำ